top of page

Verkoopsvoorwaarden 

Ondernemingsgegevens


Lies Vancauwenberghe

Lise Jewellery Design

Jubileumlaan 6

9840 De Pinte

info@lisejewellerydesign.com
0468/176544
Ondernemingsnummer:BE0791 142 787

 

Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Lies Vancauwenberghe, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te De Pinte,Jubileumlaan 6, BTW BE 0791 142 787 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Lies Vancauwenberghe moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Lies Vancauwenberghe aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Lies Vancauwenberghe niet. Lies Vancauweberghe is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Lies Vancauwenberghe is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met Lies Vancauwenberghe.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Lies Vancauwenberghe. Lies Vancauwenberghe kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

 

Hieronder vindt u een beschrijving van het bestelproces van onze webshop. Hierin zal u kort en bondig uitgelegd worden welke stappen u dient te nemen om een bestelling te doen, hoe u af kunt rekenen en welke bevestigingsmailtjes u zal ontvangen.

Stap 1:Het product

Als u het gewenste product heeft gevonden, eventueel de gewenste eigenschappen geselecteerd hebt, eventueel de aantallen hebt aangepast, bij een cadeaubon kan er nog een persoonlijke boodschap geschreven worden, klikt u in de product pagina op de knop “In Winkelmand”. Nu wordt het door u geselecteerde product toegevoegd aan de winkelwagen. U kunt nog andere producten op dezelfde manier aan uw winkelmand toevoegen of naar de winkelwagen gaan om af te rekenen.

Stap 2: De winkelwagen

Indien u uw bestelling wenst af te rekenen controleert u eerst uw producten in de winkelmand, door op “winkelmand bekijken” te klikken.  Pas in de winkelmand desgewenst de aantallen aan. Klik daarna op “afrekenen”. U wordt nu doorverwezen naar de afrekenpagina.

Stap 3: Afrekenen

U bevindt zich nu op de afrekenpagina. Onder “verzendgegevens” dient u hier uw gegevens in de te geven.

Vervolgens kunt u uw verzendmethode selecteren onder “bezorgwijze”

De verzendkosten en het minimumbedrag voor gratis verzending verschillen per land. U vindt het overzicht in onderstaande tabel:

Land           Verzendkosten naar huisadres in EURO (incl. 21% BTW         Gratis verzending vanaf… EURO incl BTW

België                                6,50€                                                                                       100€

Luxemburg                        8€                                                                                            125€

Nederland                         8€                                                                                            125€

Frankrijk                            8€                                                                                            125€

Vervolgens dient u een betalingsmethode te selecteren. Afhankelijk van het land kan je betalen met volgende betaalmethoden:

Betaalmethoden

Bancontact/Mistercash – Creditcards

Nu kunt u uw order controleren, akkoord gaan met de algemene voorwaarden door het vinkje naast “Ik heb de algemene voorwaarden van de website gelezen en ga hiermee akkoord” aan te vinken en tenslotte kunt u de bestelling plaatsen. Klik hiervoor op “doorgaan”

Stap 4: Betaling

U wordt nu doorverwezen naar de beveiligde betaalpagina van onze betaalprovider SS secure shopping. Hier dient u de instructies van de desbetreffende website te volgen en zo de betaling af te ronden.

Stap 5: Uw bestelling is bij ons ontvangen

U heeft nu uw bestelling geplaatst en deze is bij ons ontvangen.

Vervolgens zal u een email van ons ontvangen waarin uw bestelling wordt bevestigd. Uw bestelling is nu bij ons binnengekomen en zal verder verwerkt worden en klaargemaakt voor verzending of ophaling

Lies Vancauwenberghe is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Stap 6: Verzending

Als we de betaling ontvangen hebben, zullen de bestelde producten binnen 3 werkdagen naar u verzonden worden. Van zodra de bestelling verzonden is, krijgt u van ons ook nog een mail met de tracinglink zodat u uw bestelling kunt volgen.

Stap 7: Ontvangst van het pakket

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Lies Vancauwenberghe

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Lies Vancauwenberghe was geboden.

 

 

Artikel 5: Levering binnen de EU

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland.

Buiten deze landen kan er ook verstuurd worden maar contacteer hiervoor Lies Vancauwenberghe.

 

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Lies Vancauwenberghe.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Lies  Vancauwenberghe te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Lies Vancauwenberghe.

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag [Voeg hier een van de volgende tussen aanhalingstekens vermelde teksten in :

 

 

b) voor verkoopovereenkomsten (met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen) : "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.";

 

 

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant , Lies Vancauwenberghe , Jubileumlaan 6, 9840 De Pinte via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. (Zie onderaan)

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Lies Vancauwenberghe heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Lies Vancauwenberghe, Jubileumlaan 6, 9840 De Pinte. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

Afhankelijk van de situatie zullen de directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant Of zal Lies Vancauwenberghe zal de kosten van het terugzenden van de goederen voor zijn rekening nemen.

 

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Lies Vancauwenberghe zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Lies Vancauwenberghe alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Lies Vancauwenberghe op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Lies Vancauwenberghe wachten met de terugbetaling totdat ze alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Lies Vancauwenberghe geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

Lies Vancauwenberghe betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 

  • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst

  • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Lies Vancauwenberghe geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;;

  • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;

  • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest

 

 

Artikel 8: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Lies Vancauwenberghe en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Lies Vancauwenberghe


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Lies Vancauwenberghe zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De commerciële en/of wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst


De klantendienst van Lies Vancauwenberghe  is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)468176544, via e-mail op info@lisejewellerydesign of per post op het volgende adres Jubileumlaan 6,9840 De Pinte. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Lies Vancauwenberghe beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt Vancauwenberghe Lies zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Lies Vancauwenberghe respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

  • de uitvoering van de afgesloten overeenkomst/aankoop.

  •  het verwerken van de bestelling,

  • versturen van nieuwsbrieven

  • reclame- en/of marketingdoeleinden.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Lies Vancauwenberghe, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Lies Vancauwenberghe, Jubileumlaan 6, 9840 De Pinte, info@lisejewellerydesign.com

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie zie privacybeleid.

 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Lies Vancauwenberghe heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 
 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u dit bekijken op deze website op de pagina ‘privacybeleid’ of ons contacteren op info@lisejewelleydesign.

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert].

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Bekijk onze "privacy policy" pagina voor meer info 

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Lies Vancauwenberghe om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Lies Vancauwenberghe Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
 

.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

 

 

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan: Lies Vancauwenberghe, Jubileumlaan 6,9840 De Pinte, Info@lisejewellerydesign.com

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en)

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

bottom of page